Organizace školního roku


Archiv

Školní rok 2020/2021


01.09.2020 zahájení školního roku, vydání organizačních pokynů pro školní rok
01.09.2020

16.09.2020
řádné, náhradní a opravné termíny závěrečných zkoušek
02.09.2020

16.09.2020
podzimní termín maturitních zkoušek
26.10.2020

27.10.2020
volné dny ( ředitelské volno )
29.10.2020

30.10.2020
Podzimní prázdniny
11.11.2020 čtvrtletní pedagogická rada, Olomoucká 25
13.11.2020 15:00 - 17:00 hod. - konzultační odpoledne ( třídní schůzky )
16.11.2020

16.11.2020
volný den ( ředitelské volno )
11.12.2020

12.12.2020
Dny otevřených dveří ( pátek 8:00 - 18:00 hod., sobota 8:00 - 12:00 hod.)
21.12.2020

22.12.2020
volné dny ( ředitelské volno )
23.12.2020

03.01.2021
Vánoční prázdniny
04.01.2021 začátek vyučování
26.01.2021 pololetní klasifikační pedagogická rada
28.01.2021 vydání pololetního vysvědčení
29.01.2021

29.01.2021
jednodenní pololetní prázdniny
08.02.2021

14.02.2021
Jarní prázdniny
16.04.2021

25.11.2020
15:00 - 17:00 hod. - konzultační odpoledne ( třídní schůzky )

Školní rok 2019/2020


25.08.2020

31.08.2020
přípravný týden, přezkoušení žáků, komisionální zkoušky, porada vedení, porady na jednotlivých úsecích pedagogická rada