Organizace školního roku


Archiv

Školní rok 2018/2019


01.07.2019

12.09.2018
Hlavní prázdniny
04.09.2018

18.09.2018
podzimní termín maturitních zkoušek
04.09.2018

19.09.2018
řádné, náhradní a opravné termíny závěrečných zkoušek

Školní rok 2017/2018


27.08.2018

01.09.2018
přípravný týden, přezkoušení žáků, komisionální zkoušky, porada vedení, porady na jednotlivých úsecích, pedagogická rada