Organizace školního roku


Archiv

Školní rok 2021/2022


01.09.2021 zahájení školního roku, vydání organizačních pokynů pro školní rok
01.09.2021

16.09.2021
řádné, náhradní a opravné termíny závěrečných zkoušek
02.09.2021

16.09.2021
podzimní termín maturitních zkoušek
27.09.2021 volný den ( ředitelské volno )
25.10.2021

26.10.2021
volné dny (ředitelské volno)
27.10.2021

29.10.2021
podzimní prázdniny
11.11.2021 čtvrtletní pedagogická rada, Olomoucká 25
12.11.2021 15:00 - 17:00 hod - konzultační odpoledne ( třídní schůzky )
18.11.2021

19.11.2021
volný den ( ředitelské volno )
26.11.2021

27.11.2021
Dny otevřených dveří ( pátek 8:00 - 18:00 hod., sobota 8:00 - 12:00 hod.)
23.12.2021

02.01.2022
Vánoční prázdniny
03.01.2022 začátek vyučování
07.01.2022

08.01.2022
Dny otevřených dveří ( pátek 8:00 - 18:00 hod., sobota 8:00 - 12:00 hod.)
25.01.2022 pololetní klasifikační pedagogická rada
31.01.2022 vydání pololetního vysvědčení
04.02.2022 jednodenní pololetní prázdniny
21.02.2022

27.02.2022
Jarní prázdniny
14.04.2022 Velikonoční prázdniny
21.04.2022 čtvrtletní pedagogická rada
21.04.2022 pedagogická rada pro maturitní nástavbové studium
22.04.2022 15:00 - 17:00 hod. - konzultační odpoledne ( třídní schůzky )
22.04.2022

27.04.2022
ZVEŘEJNĚNY VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 V ZÁLOŽCE: www.sou-stbk.cz/dokumenty/pro-uchazece
VŠEM PŘIJATÝM GRATULUJEME!!!!
28.04.2022

08.05.2022
ZVEŘEJNĚNY VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO MATURITNÍ OBORY ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 V ZÁLOŽCE: www.sou-stbk.cz/dokumenty/pro-uchazece VŠEM PŘIJATÝM GRATULUJEME!!!!
29.04.2022 vydání ročníkového vysvědčení nástavbového studia
01.05.2022

09.05.2022
Maturitní zkoušky ( upřesní MŠMT )
10.05.2022

31.05.2022
DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 V ZÁLOŽCE: http://www.sou-stbk.cz/dokumenty/pro-uchazece
24.05.2022 pedagogická rada pro III. ročníky oborů s výučním listem
31.05.2022 vydání ročníkových vysvědčení závěrečnému ročníku oborů s výučním listem
01.06.2022

30.06.2022
závěrečné zkoušky třetích ročníků oborů s výučním listem
23.06.2022 pedagogická rada pro I. a II. ročníky
30.06.2022 vydání ročníkových vysvědčení

Školní rok 2020/2021


25.08.2021

31.08.2021
přípravný týden, přezkoušení žáků, komisionální zkoušky, porada vedení, porady na jednotlivých úsecích pedagogická rada