Organizace školního roku


Archiv

Školní rok 2021/2022


01.09.2021 zahájení školního roku, vydání organizačních pokynů pro školní rok
01.09.2021

16.09.2021
řádné, náhradní a opravné termíny závěrečných zkoušek
02.09.2021

16.09.2021
podzimní termín maturitních zkoušek
27.09.2021 volný den ( ředitelské volno )
25.10.2021

26.10.2021
volné dny (ředitelské volno)
27.10.2021

29.10.2021
podzimní prázdniny
11.11.2021 čtvrtletní pedagogická rada, Olomoucká 25
12.11.2021 15:00 - 17:00 hod - konzultační odpoledne ( třídní schůzky )
18.11.2021

19.11.2021
volný den ( ředitelské volno )
26.11.2021

27.11.2021
Dny otevřených dveří ( pátek 8:00 - 18:00 hod., sobota 8:00 - 12:00 hod.)

Školní rok 2020/2021


19.05.2021

30.05.2021
DNES ZVEŘEJNĚNY VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 V ZÁLOŽCE: http://www.sou-stbk.cz/dokumenty/pro-uchazece
VŠEM PŘIJATÝM GRATULUJEME!!!!
25.08.2021

31.08.2021
přípravný týden, přezkoušení žáků, komisionální zkoušky, porada vedení, porady na jednotlivých úsecích pedagogická rada