Organizace školního roku


Školní rok 2021/2022


01.09.2021 začátek období školního vyučování ve školním roce 2021/2022

Školní rok 2020/2021


22.04.2021

20.05.2021
Změna termínu přijímacího řízení. Dle nařízení MŠMT se termín pro vyhlášení a zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 v řádném termínu stanovuje na nejdříve 19. května 2021. Pořadí umístění uchazečů bude zveřejněno na budově školy ( Olomoucká 25 ) a na internetové adrese školy. www.sou-stbk.cz.
Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude rovněž zasláno poštou na Vaši adresu 19. května 2021.
17.05.2021 pedagogická rada pro maturitní nástavbové studium
21.05.2021 vydání ročníkového vysvědčení nástavbového studia
24.05.2021

10.06.2021
Maturitní zkoušky ( upřesní MŠMT )
24.06.2021 pedagogická rada pro I. a II. ročníky
28.06.2021 pedagogická rada pro III. ročníky oborů s výučním listem
30.06.2021 vydání ročníkových vysvědčení závěrečnému ročníku oborů s výučním listem
30.06.2021 vydání ročníkových vysvědčení
01.07.2021

13.07.2021
Červenec 2021 - závěrečné zkoušky třetích ročníků oborů s výučním listem
01.07.2021

31.08.2021
Hlavní prázdniny