Obrázek oboru Rybář

Rybář


KÓD OBORU: 41-53-H/01

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Studium je zaměřeno na činnosti při chovu sladkovodních ryb v rybnících různých druhů a velikostí, v rybolovných zařízeních a vodních tocích, na chov vodní drůbeže, obhospodařování vodních toků a ploch, a s tím souvisejícího hospodaření s vodou v krajině a ochranou samotné krajiny.

Co se naučím?

Během studia získám odbornost: k chovu sladkovodních ryb, k výlovu rybníků a odlovu ryb, obhospodařování vodních toků, k plemenářské práci v chovu ryb, k údržbě provozních zařízení rybníků, k odebírání vzorků půdy a vody a k následným analýzám a jejich vyhodnocování, k postupům při zpracování ryb, distribuci a prodeji ryb, k posuzování zdravotního stavu ryb a aplikaci léčiv, k chovu vodní drůbeže, k práci s motorovou pilou a křovinořezem.

Kde se uplatním?

Jako absolvent mohu najít práci při výkonu rybář u podniků zabývajících se chovem, lovem, zpracováním a distribucí sladkovodních ryb, chovem akvarijních ryb a chovem vodní drůbeže. Dále se mohu uplatnit při obhospodařování vodních toků a nádrží a ve vodohospodářských organizacích, u rybářských svazů, v zemědělských a lesnických organizacích s chovem ryb.

Co mohu během studia získat navíc?

  • řidičský průkaz skupiny T, B, B+E
  • řidičský průkaz skupiny C se spoluúčastí
  • zkoušky z myslivosti
  • osvědčení pro práci s motorovou pilou a křovinořezem
  • osvědčení pro práci s hydraulickou rukou (jeřábnický průkaz)
  • zaškolení svářečských pracovníků dle ČSN 05 0705

Informace


Podání přihlášky

Pokud jste se rozhodli pro podání přihlášky právě na naši školu, klikněte na odkaz. Stáhnete tak přihláškový formulář, který po vyplnění zašlete…

Více
Máte další dotazy?

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktů, nebo kontaktového formuláře, který Vám bude znázorněn po kliknutí na odkaz.

Více