Obrázek oboru Zahradník Krajinář

Zahradník Krajinář


KÓD OBORU: 41-52-H/01

Tříletý učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Studium je zaměřeno základní práce a technologické postupy související se zahradnickou výrobou, zakládáním a udržováním zeleně v intravilánu obce i v krajině, realizaci zahradních a krajinářských úprav.

Co se naučím?

Během studia získám odbornost: k pěstování rostlin, používání hnojiv a provádění ochrany rostlin, k rozmnožování rostlin, pěstování okrasných dřevin. Součástí studia jsou i vazačské a aranžérské práce, kde získám odbornost ke zhotovování různých vazačských a aranžérských výrobků. V oblasti sadovnických a krajinářských úprav získám odbornost pro základní zeměměřické práce, zakládání a udržování sadovnických a krajinářských úprav, vysazování a ošetřování rostlin, k zakládání a udržování travnatých ploch. Pro výkon uvedených činností získám během studia odbornost k práci se zahradnickým nářadím a technikou, k provádění její údržby a k práci s malou mechanizací.

Kde se uplatním?

Jako absolvent se uplatním na trhu práce v oblasti zahradnické, resp. rostlinné výroby v povolání zahradník. Vzhledem k profilaci učebního oboru najdu uplatnění jako pracovník pro zakládání a udržování zeleně, realizaci zahradních a krajinných úprav, jako pracovník okrasných školek, při péči o komunální zeleň či aranžér květin.

Co mohu během studia získat navíc?

  • řidičský průkaz skupiny T a B,
  • zkoušky z myslivosti,
  • osvědčení pro práci s motorovou pilou a křovinořezem
  • práce s mechanizmy pro úpravu a údržbu zeleně
  • svářečský průkaz CO2 se spoluúčastí
  • kurz pletení z proutí a aranžérství

Informace


Podání přihlášky

Pokud jste se rozhodli pro podání přihlášky právě na naši školu, klikněte na odkaz. Stáhnete tak přihláškový formulář, který po vyplnění zašlete…

Více
Máte další dotazy?

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktů, nebo kontaktového formuláře, který Vám bude znázorněn po kliknutí na odkaz.

Více