Ekologie a životní prostředí


KÓD OBORU: 16-01-M/01

Co budu studovat?

Čtyřletý studijní obor zakončený maturitní zkouškou se zaměřením především na aktuální hrozby životního prostředí a jeho ochranu v rámci témat: hospodaření s vodou v krajině, environmentální bezpečnost antropogenního a přírodního původu, ochrana lesů v souvislosti s rozvojem kalamitních chorob a škůdců, využití přírodních obnovitelných zdrojů, myslivost.

Co se naučím?

Během studia získám odbornost: k posuzování stavu životního prostředí v konkrétních podmínkách, k navrhování postupů vhodných pro ochranu a tvorbu ŽP, k odebírání vzorků půdy, vody, ovzduší a biologických materiálů a následným analýzám a jejich vyhodnocování, k návrhům a realizacím revitalizačních postupů a rekultivací postižených území, k péči o chráněná území, k ochraně lesů před abiotickými a biotickými činiteli, zejména ke zvládnutí kalamitních škůdců lesů ČR, v oblasti monitoringu ŽP, rostlin i živočichů.

Kde se uplatním?

Jako absolvent mohu najít práci jako pracovník veřejné správy v oblasti ŽP, lesnictví a zemědělství, na stavebních odborech, na správách Národních parků a Chráněných krajinných oblastí, na inspektorátech inspekce ŽP, v oblasti ekologického poradenství a vzdělávání, v laboratořích monitorujících a kontrolujících složky životního prostředí, v průmyslových podnicích orientovaných na odpadové a vodní hospodářství, ve firmách zabývajících se hydrogeologickým průzkumem, ochranou ovzduší, rekultivacemi, ve vodohospodářských, lesnických a zemědělských provozech a dalších oborech spojených s ochranou životního prostředí a přírody.

Co mohu během studia získat navíc?

  • řidičský průkaz skupiny B,
  • zkoušky z myslivosti,
  • osvědčení pro práci s motorovou pilou a křovinořezem.
Obrázek oboru Ekologie a životní prostředí

Informace


Podání přihlášky

Pokud jste se rozhodli pro podání přihlášky právě na naši školu, klikněte na odkaz. Stáhnete tak přihláškový formulář, který po vyplnění zašlete…

Více
Máte další dotazy?

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím kontaktů, nebo kontaktového formuláře, který Vám bude znázorněn po kliknutí na odkaz.

Více