Dokumenty ke stažení


pro žáky
# Informační a kontaktní dotazník žáka
# ŽÁDOST O OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU
# ŽÁDOST O PŘERUŠENÍ VZDĚLÁVÁNÍ
# ŽÁDOST O PŘESTUP
# OZNÁMENÍ O ZANECHÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
# ŽÁDOST O ZMĚNU OBORU
# ŽÁDOST O VYKONÁNÍ ZZ v opravném/náhradním termínu
# ŽÁDOST O UZNÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
# ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z VÝUKY
# ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z TĚLESNÉ VÝCHOVY
# ŽÁDOST O PŘIJETÍ
# ŽÁDOST O KOMISIONÁLNÍ PŘEZKOUŠENÍ
# Vyhláška č.211-2020 Sb.,o hodnocení výsledků vzdělávání ve 2.pololetí šk.r.2019-20
# Ochrana zdraví a provoz SOŠLaS Šternberk květen-červen šk.r.2019-20
# Prohlášení o bezinfekčnosti
Školní dokumenty
# Školní logo manuál (formát PDF) - klikněte pro stažení
# Tiskopis návrhu výchovného opatření NTU
# Tiskopis návrhu výchovného opatření DTU
# Tiskopis návrhu výchovného opatření NUOV
# Tiskopis návrhu výchovného opatření DUOV
# Tiskopis návrhu výchovného opatření DŘŠ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
# PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ MATURITNÍ A UČEBNÍ OBORY
# PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ MATURITNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM
# Připravovaná stipendia pro žáky učebních oborů Lesní mechanizátor a Opravář lesnických strojů
# DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO UČEBNÍ A MATURITNÍ OBORY 2020/2021
# PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY 2020/2021
Projekty EU
# Plakát k projektu - Gramotnosti CRPR o.p.s.
# POŘÍZENÍ TECHNIKY PRO ODBORNOU VÝUKU S IT PODPOROU
# POŘÍZENÍ TECHNIKY PRO ODBORNOU VÝUKU S IT PODPOROU PRO SOŠL A S ŠTERNBERK
Připravovaná stipendia pro žáky učebních oborů Lesní mechanizátor a Opravář lesnických strojů
# Informace o podpoře Lesů České republiky k připravovaným stipendiím
GDPR
# GDPR - Obecné informace
# Pracovníci školy-souhlas osobní údaje
# Pracovníci školy - foto a video
# Uchazeči o zaměstnání
# Souhlas s poskytováním poradenských služeb
# Souhlas se zpracováním osobních údajů žáků
# Závazek mlčenlivosti zaměstnanců
# Právo na informace rodičům zletilých žáků
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO TŘÍLETÉ UČEBNÍ OBORY - ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
# VÝSLEDKY LESNÍ MECHANIZÁTOR
# VÝSLEDKY MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL
# VÝSLEDKY OBRABĚČ KOVŮ
# VÝSLEDKY OPRAVÁŘ LESNICKÝCH STROJŮ
# VÝSLEDKY ZAHRADNÍK - KRAJINÁŘ