Dokumenty ke stažení


pro žáky
# Informační a kontaktní dotazník žáka
# ŽÁDOST O OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU
# ŽÁDOST O PŘERUŠENÍ VZDĚLÁVÁNÍ
# ŽÁDOST O PŘESTUP
# OZNÁMENÍ O ZANECHÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
# ŽÁDOST O ZMĚNU OBORU
# ŽÁDOST O VYKONÁNÍ ZZ v opravném/náhradním termínu
# ŽÁDOST O UZNÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
# ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z VÝUKY
# ŽÁDOST O UVOLNĚNÍ Z TĚLESNÉ VÝCHOVY
# ŽÁDOST O PŘIJETÍ
# ŽÁDOST O KOMISIONÁLNÍ PŘEZKOUŠENÍ
# Prohlášení o bezinfekčnosti
# PŘIHLÁŠKA K MZ
# Závěrečné zkoušky - opravné termíny - prosince 2020
Školní dokumenty
# Školní logo manuál (formát PDF) - klikněte pro stažení
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
# PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ MATURITNÍ A UČEBNÍ OBORY
# PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ MATURITNÍ NÁSTAVBOVÉ STUDIUM
# Připravovaná stipendia pro žáky učebních oborů Lesní mechanizátor a Opravář lesnických strojů
# TŘETÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO UČEBNÍ A MATURITNÍ OBORY 2020/2021
Projekty EU
# Plakát k projektu - Gramotnosti CRPR o.p.s.
# POŘÍZENÍ TECHNIKY PRO ODBORNOU VÝUKU S IT PODPOROU
# POŘÍZENÍ TECHNIKY PRO ODBORNOU VÝUKU S IT PODPOROU PRO SOŠL A S ŠTERNBERK
Připravovaná stipendia pro žáky učebních oborů Lesní mechanizátor a Opravář lesnických strojů
# Informace o podpoře Lesů České republiky k připravovaným stipendiím
GDPR
# GDPR - Obecné informace
# Pracovníci školy-souhlas osobní údaje
# Pracovníci školy - foto a video
# Uchazeči o zaměstnání
# Souhlas s poskytováním poradenských služeb
# Souhlas se zpracováním osobních údajů žáků
# Závazek mlčenlivosti zaměstnanců
# Právo na informace rodičům zletilých žáků
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO MATURITNÍ OBORY - ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
# VÝSLEDKY EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
# VÝSLEDKY PODNIKÁNÍ